خانه / سیر ترشی / شرکت پخش ترشی سیرصدفی

شرکت پخش ترشی سیرصدفی

شرکت پخش ترشی سیرصدفی این افتخاررادارد تا باتولید ترشی های باکیفیت وبهداشتی طعم وعطراین چاشنی ترش رادرسفره های شماجای دهد ورضایت شماراکسب کند.
هربانوی خوش ذوقی حتما سعی دارد سفره های خودراز طعم بینظیرترشی خالی نگذارد.همه ما تجربه داریم که وقتی درکناریک غذاترشی باشد میل وعلاقه مابه خوردن آن بیشترمیشود.

پخش ترشی سیرصدفی

ترشی ها

ترشی ها ازدسته چاشنی های موردعلاقه واشتهاآوربسیاری ازافراد محسوب میشود.ترشی ها بسته به ضاعقه وسلیقه افراد متقاضیان متفاوتی داردند.ترشی هاراعموما ازنگهداری موادغذایی مختلف درمخلوط سرکه وآّب تهیه میکنند.سرکه مورد استفاده در ترشی اگرسرکه سیب باشد برای قندخون بسیارمفید است.
خاصیت سرکه باعث جلوگیری ازرشد باکتری هامیشود وهمین امرموجب شده است تاموادغذایی که درحالت عادی زودفاسدمیشوند رابتوان تامدت هانگهداری کرد .ترشی ها میل به غذارا افزایش میدهند.امابایدمراقب بود زیاده روی درترشی جات ممکن است آسیب های معدی ،دندانی وغیره رابه دنبال داشته باشد.

ترشی سیر

اگرازعلاقه مندان به سیر باشید قطعا سیرترشی نام مورد علاقه شما دربین ترشی هااست اماحتی اگرعلاقه مند به سیرنباشید باخوردن این ترشی نظرتان عوض خواهدشد.سیرترشی اصل ومرغوب باید چندسالی بماند وهمه میدانند بهترین آن سیرترشی هفت ساله است.شماباخوردن سیرترشی ازخواص بینظیرسیرازجمله موارد زیر نیزبهره میبرید:

  •  تقویت کننده سیستم ایمنی
  • ضدعفونی کننده بدن ازسموم
  • رقیق کننده خون
  • برای درمان سل مفید است
  • ازبین برنده زخم های معده وریه
  • کاهنده دردهای رماتیسمی
  •  مسکن درد دندان

واینها تنها بخشی از هزاران خواص این گیاه بینظیراست.

پخش ترشی سیرصدفی

طرزتهیه ترشی سیر

موادموردنیاز
سیر:ازسیربهاره استفاده کنید تاهم ازطعم بهتری بهرهمندشوید هم درجداسازی پوست آن دچارزحمت نشوید.اما اگر ازسیرهای تازه استفاده نکردید آن هارایک روزقبل درآب خیس کنید
طرزتهیه:
سیرها راپوست کنید ودریک ظرف شیشه ای بچینید وسرکه ونمک بریزیددرب شیشه رامحکم ببندید وچندروز بعد که سرکه به خورد سیررفت به آن سرکه اضافه کنید.بعدازدوما میتوانید این ترشی رااستفاده کنید ولی هرچه زمان بیشتری بماند طعم بهتری به خود میگیرد.

نکته قابل توجه درخرید ترشی سیرصدفی

ازآنجایی که ترشی سیرنیازبه زمان طولانی برای آماده شدن دارد وافراد منفعت طلب حوصله وصبراین زمان رانداردسعی در تولید وپخش سیرترشی های تقلبی دارند مابه شما میگوییم که این افراد چگونه این کاررامیکنند:
آنها درتولید ترشی سیرهای تقلبی ازسرکه خرما استفاده میکنند تا به وسیله آن طعم شیرین ترشی سیر اصل راتقلید کنند آنها همچنین ازسوس سویابرای تیره کردن رنگ ترشی استفاده میکنند وپس ازاینکه این مواد باسرکه جوشانده شد به خورد سیرمیرودوهمه این ها باعث میشود شما رادرخرید ترشی سیر اصل فریب دهند .
شما میتوانید ازمزاکز خرید وپخش معتبر ازیک ترشی اصل بهره مند شوید.

پخش ترشی سیرصدفی

نحوه عرضه و پخش ترشی سیرصدفی

ترشی هادرانواع صنعتی وفله ای به مشتریان عرضه میشوند.ترشی های صنعتی دارای نگهدارنده هستند .اما ترشی های فله ای بصورت سنتی تولید میشوند واگر درتولید وبخصوص نگهداری آنها بهداشت به دقت رعایت نشود سریع ترازانواع صنعتی فاسدمیشوند.شرکت پخش ترشی سیرصدفی این امکان رادارد که باتولید ترشی سیرفله ای درشرایط کاملابهداشتی محصولی تضمین شده رابه مشتری عرضه کند.البته انواع صنعتی این ترشی نیزتولید میشود.
شرکت ما مفتخراست باعرضه محصولات خودبه صورت اینترنتی درجهت راحتی شمانشان رضایت ازشماراکسب کند شمابامراجعه به سایت مامیتوانید تا از خریدی آسان وسریع بهره مندشوید.

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
مهندس امیری
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09126084202
آدرس کانال: zartoshe@
پست الکترونیکی: info@zartoshe.ir

مطلب پیشنهادی

فروش ترشی در همدان

فروش ترشی در همدان به قیمت کارخانه

فروش ترشی در همدان به قیمت کارخانه رونق زیادی دارد به خاطر اینکه یک فرصت …

Call Now Buttonتماس بگیرید